Archive for February, 2009

Rykten om Acta

28Feb09

Inget är klart ännu men det finns rykten om Acta – eller Anti-Counterfeit Trade Agreement – kommer innehålla rättigheter för Tullmyndigheten att genomsöka olika lagringsmedium för att leta efter piratkopierad material. I sin värsta form skulle det innebära att tullen letar igenom mp3-spelare, laptop eller mobiltelefoner för att hitta piratkopierad material och att ägaren skulle […]


Sveriges television sitter på en enorm kulturskatt som enkelt skulle kunnas göra tillgängligt via nätet till hela Sveriges befolkning. I grund och botten så handlar det om gammal material som har bekostats genom skattepengar och tv-licenser och är en viktig källa till att förstå vad Sverige och Svenska kultur är. I Svenska Dagbladet’s opinion skriver […]


I Wisconsin har två sjuksköterskor har avskedats efter att de tagit bilder av en patients röntgenbilder med sina mobilkameror och lagt upp bilderna på Facebook. Det vore spännande att veta vad de tänkte? Som vårdpersonal bör de ha vetat att deras handlingar inte kunde anses vara passande eller etiska och att de var en klar […]


Rättegången mot The Pirate Bay fortsätter och igår var det Professor Emeritus Roger Wallis tur att vittna. Hans grundläggande tes är att vi idag antagligen gör av med mer pengar på “underhållning” en tidigare men det är utspritt på flera olika saker (bio, dvd, musik, concert, mobiler, spel, böcker mm). Wallis mötte en aggressiv ifragasättande […]


Det är inte alla regeringar som är lyckliga för den kommunikationspotential som Internet ger till gemene man och olika former av nätcensur är alltför vanliga. Bland de forskare som arbetar med att dokumentera och rapportera kring detta finns gruppen Open Net som kommer ut med regelbundna landsrapporter Deras bok Access Denied: The Practice and Policy […]


Klockan 16 i dag fattade riksdagen beslut om att införa den omdebatterade Ipredlagen den träder i kraft 1 April. Beslutet föregicks av en debatt där de borgerliga partierna hävdade den enskilde kulturarbetarens rätt medan framför allt Vänsterpartiet och Miljöpartiet menade att lagen inte alls slår vakt om den personliga integriteten. Anders Mildner kallar det för […]


Professor Greenfield vid universitet i Oxford har studerat sociala nätverkssajter och konstaterar att vår användning riskerar att skapa infantila människor med oförmåga att koncentrera, sensationalism, oempatiska med osäker identitetsuppfattning. Greenfield varnar att “It is hard to see how living this way on a daily basis will not result in brains, or rather minds, different from […]