Tillgång till kulturskatter

27Feb09

Sveriges television sitter på en enorm kulturskatt som enkelt skulle kunnas göra tillgängligt via nätet till hela Sveriges befolkning. I grund och botten så handlar det om gammal material som har bekostats genom skattepengar och tv-licenser och är en viktig källa till att förstå vad Sverige och Svenska kultur är.

I Svenska Dagbladet’s opinion skriver Eva Hamilton VD för Sveriges TV om arbetet med att tillgängliggöra skatten och hur detta arbete strandades på grund av bristande intresse från politikers sida att utreda ett av de viktigaste hindren för att kunna genomföra projektet – Upphovsrättslagstiftning

Under våren 2008 presenterades ett lagförslag om förenklade bestämmelser i upphovsrättslagen för återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material som finns i radio- och tv-företagens programarkiv, ett förslag som skulle träda i kraft den 1 januari 2009.

Efter det att remissinstanserna i maj 2008 ställt sig positiva till förslaget hände… just det, ingenting. På grund av bristande resurser hos justitiedepartementet hösten 2008, nedprioriterades arbetet med den efterföljande lagrådsremissen. Det bör noteras att det är fråga om införandet av en enda ny paragraf.

Till min stora förvåning fick vi förra veckan beskedet att frågan har nedprioriterats även i 2009 års verksamhetsplanering. Detta medför att den lagändring som utlovades träda i kraft den 1 januari 2009, och som inte mött något motstånd bland remissinstanserna, troligen inte kommer att träda i kraft förrän den 1 januari 2011.

Tyvärr har Eva Hamilton valt att ta in Pirate Bay i hennes diskussion och genom detta fördunkla och försvaga hennes egna argument. Men det är viktigt att inte hänga upp sig på detta. Allt för mycket fokus har ägnats åt fildelning och inte tillräckligt fokus har lagts ner på de hinder upphovsrätten skapar för att tillgängliggöra digitala skatter som finns lagrade i alla våra arkiv.

Advertisements


No Responses Yet to “Tillgång till kulturskatter”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: