Archive for the ‘risk’ Category

Alla försök till reglering för med sig oavsiktliga eller oplanerade konsekvenser. Ibland kan det till och med uppstå konspirationsteorier som menar att de oförutsedda konsekvenserna var inte bara oförutsedda utan även avsiktligt planerade av vissa grupper i samhället eftersom det kan tyckas märkligt att beslutsfattare inte kunde förutse konsekvenserna. Några av konsekvenserna av IPRED lagstiftningen […]


Polisen i tyskland säkrade samma kvinnliga DNA från c:a 40 brottsplatser varav sju mord (en var mordet på en polis). Medans brottsvågen fortsatte misslyckades polisen trots hundratals utredare, sex stycken specialistkommittéer och en belöning på 300 000 euro. Upp till 800 tidigare kvinnliga förbrytare utfrågades och spår av fantomkvinnan dök upp i Tyskland, Österrike och […]


Till en början strävade jag emot digitalkameror men till slut föll jag för bekvämligheten, priset och hastigheten. Det var helt enkelt svårt att låta bli. Nu är jag sällan utan en kamera i närheten och aldrig utan kameran i mobiltelefonen. Och massor av bilder blir det som till slut hamnar i obegripliga mappar och undermappar […]


Micheal Zimmer rapporterar att en skoldistrikt i Milwaukee har lagt fram en policy som förbjuder kommunikation mellan skolelever och personal via sociala nätverkstjänster online. According to this report, the school board seems to be concerned over the fact they can’t provide “adequate oversight” for these communication methods. Since communication between school staff and students are […]


Vadå sårbar?

21Feb09

För att ge lite bakgrund till vad som menas med den sårbarhet som IT kan skapa tänkte jag ge några exempel på IT användning som väcker viss oro. Alla exempel är svenska händelser, plockade från svensk media under 2008-2009. Listan är inte heltäckande på något sätt utan skall ses som en illustration. Inom arbetslivets område […]