Archive for the ‘övervakning’ Category

Bahnhof sticker ut hakan idag genom att meddela att de inte lägrar kundernas IP nummer. Detta innebär att den upphovsrättsinnehavare som ber om att få namn- och adressuppgifter till ett IP nummer kommer att bli besviken. På detta sätt tappar IPRED sin verkningskraft. (Bahnhof utmanar IPRED-lagen) Cybernormer.se kallar det för civil olydnad jag tror att […]


Storbritanniens DNA databas har varit kontroversiell sedan länge mest på grund av dess omfattning och de policyn som tillämpas för att inkludera människor (även minderåriga) i databasen. …Storbritanniens Nationella DNA Databas är proportionellt den största i världen och inkluderar DNA från mer än 7 % av befolkningen, enligt inrikesdepartementet siffror. Nästan alla som arresterades är […]


Den 18 april kommer en heldag med föreläsningar om övervakning, fildelning och upphovsrätt i Göteborg. Dagen är helt gratis och arrangeras av ABF, Piratpartiet, Ung Pirat och Vänsterpartiet. Se NoFRA.se, för mer information. Plats: HB1 vid hörsalsvägen på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Vi kommer att skylta från Chalmers Tvärgata så att ni hittar. Tid: 18 […]


CSN (Centrala studiestödsnämnden) saknar i dag adresser till nära 20 000 låntagare som tillsammans är skyldiga runt 2,7 miljarder kronor. Nu ska de aktivt börja leta på social nätverksiter som till exempel Facebook (DN idag) – så om du är skyldig csn en slant så kanske det är osmart att adda dom som kompis! Men […]


I dagens The Guardian redovisas resultaten från en undersökning om hur technology används för att mobba lärare. Det visar sig att fler än 10 procent av lärare har mobbats av elever och kollegor genom sms meddelanden och socialt nätverk siter. Undersökningen har genomförts av Association of Teachers and Lecturers och Teacher Support Network lät genomföra […]


Tack vare FRA & IPRED så har diskussioner om anonymitet fått en nytt liv. Oftast diskuteras inte vad anonymitet är utan snarare hur man slipper åka fast (just nu är fokus fildelning). Förutom gammalmedia finns det livliga diskussioner online (tex här). Men alltför ofta så mynnar det ut i en diskussion om vilken anonymiseringstjänst är […]


Det är trevligt att se att DN uppmärksammar Internet censur senast med en artikel av Fredrik Söderling som påpekar att även så kallade demokratiska stater utövar censur. Det som jag saknar dock är bristen på uppmärksamhet på den forskning som gjorts inom området. Grupper som Open Net Initiative är mycket aktiva och sedan finns Stuart […]