schema

Som allt på nätet är detta “under construction”. Betrakta detta som en preliminär schema som bjuder in användare och andra intressenter att vara med från planeringstadiet. Så kommentera gärna och kom med idéer och förslag. Vad fattas? Vad behövs?

Kursen skall löpa från vecka 36 till vecka 03 dvs 15 hp på halvfart. Kursen är en kvällskurs vilket innebär att de flesta föreläsningar, evenemang och seminarier börjar kl 17.15 (akademisk kvart).

Vecka 36

Introduktion & Föreläsning 1 Informationsteknologi och sårbarhet. (Mathias Klang).

Gå egenom kursadministration och lös eventuella otydligheter. Första föreläsning KORT BESKRIVNING

Vecka 37

Seminarie 1 Determinism och fri vilja (Mathias Klang)

KORT BESKRIVNING

Vecka 38

Föreläsning 2 Från fingrar och tår till Smartphones. (Lennart Petersson)

Föreläsningen kommer att ge en översiktlig historiebeskrivning över beräkningshjälpmedlens historia, från grottmänniskans 1, 2, många till mekaniska underverk över till verkligt stora datorer med radiorör till dagens datorer överallt och i allt. Spännande personer, roliga tekniska prylar och omvälvande programvara utlovas.

Vecka 39

Föreläsning 3 Ungas utsatthet på Internet och dess reglering mha juridik och teknologi (Marie Eneman, Björn Sellström & Christian Sjöberg)

KORT BESKRIVNING

^^^

Seminarie 2 RUBRIK (Mathias Klang)

KORT BESKRIVNING

Vecka 40

Föreläsning 3 RUBRIK (Rasmus Fleischer)

KORT BESKRIVNING

Vecka 41

Seminarie 3 Övervakning och integritet (Mathias Klang)

Vad är integritet? Hur förändras integritet i den IT intensiva samhället? Vad vet andra om dig? Vilken information har du gett bort? Har du rätt att kontrollera bilden av dig själv? Dessa frågor och många fler blir ständigt mer aktuella genom teknologisk utveckling. Implementering och användning av saker som kameraövervakning, DNA databaser, cookies, GPS-övervakning, RFID samt lagstiftning som FRA och IPRED leder till att begreppen integritet/privatliv måste omvärderas. Eller börjar vi närma oss punkten där privatliv inte längre är meningsfullt?

Vecka 42

Föreläsning 4 RUBRIK (Martin Börjesson)

KORT BESKRIVNING

Vecka 43

Föreläsning 5 Årtusendenas glömska: arkivsäkring i det riktigt långa perspektivet (Martin Rundkvist)

När vi diskuterar arkivsäkring tänker vi idag i termer av årtionden, kanske ett sekel. Längre än så lönar det sig knappast att planera, för vi vet inte hur framtidens värld kommer att se ut. Det visste inte Mesopotamiens kilskriftskribenter heller för tre tusen år sedan. Det visste inte Öpir, Visäte, Röd-Balle eller någon av de andra uppländska runristarna för tusen år sedan. Men deras data är fortfarande tillgängliga.

Vecka 44

Debatt reglering av teknologi.

Företrädare för ungdomspartierna deltar i en debatt om reglering av teknologi.
Med fokus på aktuella frågor såsom fildelning, pirat bay rättegången, IPRED, FRA och ACTA. (moderator Kjell Engberg)

^^^

Föreläsning 6 Fri Programvara som garant för integritet (Henrik Sandklef och/eller Jonas Öberg)

Vad gör programmen förutom det du ber dem göra? Skickar de information till programtillverkaren? Kan man utveckla programvara på samma sätt som man skriver artiklar i Wikipedia? Fri Programvara är idag en realitet och vi kommer gå igenom och diskutera hur och varför så många engagerat sig och bidragit till utvecklingen.

Vecka 45

Seminarie 4 Tillgänglighet & Upphovsrätt (Mathias Klang)

Upphovsrättslagstiftningen ger skaparen av ett verk ensamrätt över dess användning och regelverket skapades för att uppmuntra kulturspridning. Hur påverkas dessa tankar i en digital värld? Hur påverkar upphovsrätten våra möjligheter att använda oss av vår kultur? varför är dessa frågor intressanta just nu? Vad innebär begreppet ”Public Domain” i ett svenskt sammanhang? Hur påverkas kultur och upphovsrätt av idéer/rörelser såsom Kopimi & Creative Commons?

Vecka 46

Föreläsning 7 Konsekvenser av mobiltelefonanvändningens spridning i samhället (Alexandra Weilenmann)

Vilken roll spelar mobiltelefonen i dagens samhälle? På föreläsningen diskuteras, utifrån konkreta exempel, mobiltelefonens roll i trafiken och i skolan, två ställen där användningen har ifrågasatts och där potentiella problem kan identiferas.

Vecka 47

Seminarie 5 RUBRIK (Mathias Klang)

KORT BESKRIVNING

Vecka 48

Föreläsning 8 RUBRIK (Oscar Swartz)

KORT BESKRIVNING

Vecka 49

Seminarie 6 Webben! Version 1.0 och framåt (Mathias Klang)

Finns web1.0, web2.0 och web3.0? Vad innebär begreppen? Hur skiljer de sig från varandra? Är applikationer som Facebook och Twitter viktiga? Varför? Påverkas världen utanför ”bubblan” av vår användning av dessa applikationer?

Vecka 50

Föreläsning 9 RUBRIK (Ylva Hård af Segerstad)

KORT BESKRIVNING

Vecka 51

Vecka 52:

Vecka 01

Vecka 02

Föreläsning 10 RUBRIK (Mathias Klang)

KORT BESKRIVNING

Vecka 03

Advertisements

One Response to “schema”


  1. 1 Två dagar kvar till ansökan « Techrisk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: