Posts Tagged ‘rättigheter’

Det är svårt med EU reglering. Svårt att förstå vad som händer, var det händer och vad det hela innebär. Detta innebär att det blir svårt att hänga med och lättare att ägna sig åt andra saker. Ett stort område som många har svårt att hänga med är Telekompaketet och framförallt tillägg 138 som nu […]


Europaparliamentet röstade att inte ta bort skydden för medborgares rättigheter online genom att behålla tillägg 138. Once again, the European Parliament has demonstrated it can resist pressure and stand for the rights and freedoms of citizens. Amendment 138 (now renumbered amendment 46) was adopted today in ITRE committe, in Strasbourg. Amendement 138/46-135 states that restrictions […]


Läs Ola Larsmos krönika i DN Under senare år har det blivit uppenbart för alla, vad förr bara internetaktivister påstod: att den moderna demokratins spelregler tar form på nätet. Grundkursen i internetkunskap är att nätet växte fram som ett kommunikationsverktyg för forskning, som länkar mellan universitetsdatorer. Friheten kom av att mediet utformats som ett öppet […]


EUs Telekompaket diskuteras i DN idag med inledningen Internet kommer att bli som kabel-tv och bara ge åtkomst till de sidor du betalar för, menar kritikerna. Fri tillgång till webben är ingen mänsklig rättighet, hävdar förespråkarna. Klart att man kan argumentera att fri tillgång till webben är ingen mänsklig rättighet men det som glöms bort […]


Igår skrev SVD att Europaparlamentet sade ja till att begränsa myndigheternas möjligheter att övervaka internettrafiken eftersom människors privatliv och personliga integritet måste stärkas på internet. Tydligen var det en stor majoritet av Europaparlamentets ledamöter som godkände ett initiativbetänkande om den personliga integriteten på internet. Betänkandet har en stark fokus på integritet, demokrati och yttrandefrihet på […]


Under rubriken Vi står maktlösa inför kränkningar på internet skriver generaldirektör för Datainspektionen Göran Gräslund i DN opinion att kränkningar på nätet blir värre och föreslår att lagen skall göras mer kännbart. Hans kritik riktar sig först och främst mot de metoder som PUL sätts ur spel. genom att journalistisk verksamhet undantas från PUL att […]


Fredrik Söderling skriver idag i DN i en artikel med namnet Nedladdare villiga att betala för nätmusik och jag instämmer de flesta är nog villiga att betala för en tjänst som är stabil, som fungerar och som tillåter att musik som har köpts kan lyssnas på när användaren vill. Dvs på iPoden i gymet, mobiltelefonen […]