Posts Tagged ‘public domain’

Nu kan man lyssna till James Boyle hålla ett föredrag om sin bok The Public Domain (via BoingBoing) Professor James Boyle describes how our culture, science and economic welfare all depend on the delicate balance between those ideas that are controlled and those that are free, between intellectual property and the public domain —the realm […]


Riksantikvarieämbetet rör sig snabbt! Jag han precis kommentera att det inte gick att tagga de svenska kulturbilder som lades upp på The Commons förrän allt fixades. Tillbaka till min ursprungliga kommentar om verket: Riksantikvarieämbetet Rockar! Gå och titta på bilderna och hjälp till att tagga upp svensk kulturhistoria.


Update: En vecka senare upptäckte DN att detta med RAÄ på Flickr var stort. Riksantikvarieämbetet har anslutit sig till den fantastiska kulturexperimentet på fotodelarsiten Flickrs, The Commons. Innehållet på The Commons kommer från olika kulturinstitutioner över hela världen och började 2008 med Library of Congress. Alla deltagande institutioner meddelar att de har fått ökade virtuella […]


De flesta tidiga grunder för upphovsrätten har fallit bort under dess korta historia. Tillgänglighet, öppenhet, tryckarprivilegier har så nästan helt försvunnit och det som står kvar är författarens ensamrätt. [1] Det har funnits stöd för en intim koppling mellan skaparen och dess verk. Oftast brukar man hänvisa till skalden Martialis ”The book which you are […]


På kort tid har både David Bollier och James Boyle kommit med nya böcker som undersöker olika perspektiv av public domain vilket är ett svårtolkad begrepp på svenska eftersom de flesta länder i Europa har ingen juridisk motsvarighet till amerikanska public domain. Samtidigt om fokus ligger enbart på den juridiska beskrivningen eller bristen på en […]