Posts Tagged ‘oskyldiga’

Storbritanniens DNA databas har varit kontroversiell sedan länge mest på grund av dess omfattning och de policyn som tillämpas för att inkludera människor (även minderåriga) i databasen. …Storbritanniens Nationella DNA Databas är proportionellt den största i världen och inkluderar DNA från mer än 7 % av befolkningen, enligt inrikesdepartementet siffror. Nästan alla som arresterades är […]


Bland de högteknologiska verktyg som poliser har tillgång till finns DNA databaser. Flera länder har skapat eller önskar skapa sådana databaser men ingen land har varit så effektiv som Storbritannien med deras Nationella DNA Databas. Tidningen The Guardian rapporterar att Storbritanniens Nationella DNA Databas är proportionellt den största i världen och inkluderar DNA från mer […]