Posts Tagged ‘mänskliga rättigheter’

Det är svårt med EU reglering. Svårt att förstå vad som händer, var det händer och vad det hela innebär. Detta innebär att det blir svårt att hänga med och lättare att ägna sig åt andra saker. Ett stort område som många har svårt att hänga med är Telekompaketet och framförallt tillägg 138 som nu […]


Europaparliamentet röstade att inte ta bort skydden för medborgares rättigheter online genom att behålla tillägg 138. Once again, the European Parliament has demonstrated it can resist pressure and stand for the rights and freedoms of citizens. Amendment 138 (now renumbered amendment 46) was adopted today in ITRE committe, in Strasbourg. Amendement 138/46-135 states that restrictions […]


Storbritanniens DNA databas har varit kontroversiell sedan länge mest på grund av dess omfattning och de policyn som tillämpas för att inkludera människor (även minderåriga) i databasen. …Storbritanniens Nationella DNA Databas är proportionellt den största i världen och inkluderar DNA från mer än 7 % av befolkningen, enligt inrikesdepartementet siffror. Nästan alla som arresterades är […]


F.d. Justitieminister Thomas Bodström har börjat blogga på Bodstromsamhallet.se. Jag vet inte om meningen att man ska uppfatta Bodström som en kille med humor eller om det ska ses som en parodi. Begreppet Bodströmsamhället lanserades av Oscar Swartz för att beteckna en samhälle som förminskar individers mänskliga rättigheter genom att införa hårdare övervakningsreglering (läs mer […]


Mark Klamberg och Erik Josefsson rapporterar att en domstol i Weisbaden  har förklarat att datalagringsdirektivet är ogiltigt. Meddelandet kommer från den tyska arbetsgruppen mot datalagringsdirektivet (AKVDS) som skriver i ett pressmeddelande: “The court is of the opinion that data retention violates the fundamental right to privacy. It is not necessary in a democratic society. The […]


När Mats Söderlund försökte argumentera att  upphovsrätten är en mänsklig rättighet torsdagens DN skrattade jag bort det hela. Det var en författares illa underbyggda  och överdrivna ord bara att nonchalera. Men det är skönt att andra rättar till världsbilden. Idag läste jag Isobel Hadley-Kamptz motargument Men upphovsrätten är ingen rättighet. Den är ett skråprivilegium, ett […]