Posts Tagged ‘kultur’

Idag läste jag att Powerhouse Museum skall börja tillämpa Creative Commons licenser (erkännande-ickekommersiell-ingabearbetningar) på det material de äger: This licence is used on some parts of our website. Examples are our own photography in the Photo of the Day blog and also for children’s activities on our Play at Powerhouse website. This licence means that […]


Idag är det IPRED feber online. Bland annat kan man läsa i DN ett citat om IPRED av Henrik Pontén från Antipiratbyrån: Den skulle kommit för flera år sedan. Men nu får äntligen kulturarbetarna i Sverige samma skydd som deras kolleger i omvärlden redan har. Det här innebär att upphovsmän kan ta till vara sina […]


Update: En vecka senare upptäckte DN att detta med RAÄ på Flickr var stort. Riksantikvarieämbetet har anslutit sig till den fantastiska kulturexperimentet på fotodelarsiten Flickrs, The Commons. Innehållet på The Commons kommer från olika kulturinstitutioner över hela världen och började 2008 med Library of Congress. Alla deltagande institutioner meddelar att de har fått ökade virtuella […]


De flesta tidiga grunder för upphovsrätten har fallit bort under dess korta historia. Tillgänglighet, öppenhet, tryckarprivilegier har så nästan helt försvunnit och det som står kvar är författarens ensamrätt. [1] Det har funnits stöd för en intim koppling mellan skaparen och dess verk. Oftast brukar man hänvisa till skalden Martialis ”The book which you are […]