Posts Tagged ‘digital’

Allt började 9/3 med en upprop initierad av Mårtensson: Grundstenarna är: -Att fritt kunna ta del av material och förfoga över det för privat bruk på internet. Det är också allas rätt till information, kunskap bildning och interaktivitet. -Att fritt kunna röra sig i det virtuella rummet, internet. Intellektuell och interaktiv rörelsefrihet. -Att fritt kunna […]


Till en början strävade jag emot digitalkameror men till slut föll jag för bekvämligheten, priset och hastigheten. Det var helt enkelt svårt att låta bli. Nu är jag sällan utan en kamera i närheten och aldrig utan kameran i mobiltelefonen. Och massor av bilder blir det som till slut hamnar i obegripliga mappar och undermappar […]