Posts Tagged ‘access’

Nu har delar av den Tyska Fotosamlingen vid Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) donerats till Wikimedia Commons. Detta innebär att runt 250 000 bilder görs tillgängliga online via Creative Commons licens (CC erkännande-dela lika). Samlingen visar bilder från vardagslivet. (via Creative Commons blog) (CC erkännande-dela lika)


Det är trevligt att se att DN uppmärksammar Internet censur senast med en artikel av Fredrik Söderling som påpekar att även så kallade demokratiska stater utövar censur. Det som jag saknar dock är bristen på uppmärksamhet på den forskning som gjorts inom området. Grupper som Open Net Initiative är mycket aktiva och sedan finns Stuart […]