Archive for the ‘universitet’ Category

Johan Lundin, vän och kollega, berättade om en spännande kurs nästa termin (nästan lika spännande som min!): Design för lärande med digitala redskap. Kursen syftar till att ge kunskaper för att analysera och designa IT-stödda aktiviteter med pedagogiskt syfte i högskole- och universitetssammanhang. Kursen belyser frågeställningar kring hur digitala redskap kan användas för att stödja […]


Mark Klamberg meddelar att det kommer att hållas en seminarium på Stockholms universitet: Pirate Bay, upphovsrätten och rättens legitimitet. I anledning av domen i Pirate Bay-målet inbjuder Institutet för Rättsinformatik och ämnet allmän rättslära vid Stockholms universitet till ett seminarium i samtalsform. Medverkande: Magnus Eriksson, medgrundare till Piratbyrån, Håkan Hydén, professor i rättssociologi, Jan Rosén, […]


I dagens The Guardian redovisas resultaten från en undersökning om hur technology används för att mobba lärare. Det visar sig att fler än 10 procent av lärare har mobbats av elever och kollegor genom sms meddelanden och socialt nätverk siter. Undersökningen har genomförts av Association of Teachers and Lecturers och Teacher Support Network lät genomföra […]


Den teknologi vi använder för att kommunicera förändrar det som kommuniceras och hur det uppfattas. Inom undervisning har föreläsningen och den svarta tavlan dominerat. Tavlans betydelse har uppfattats sedan länge Josiah F. Bumstead skrev redan 1841 om tavlans uppfinnare: The inventor of the system deserves to be ranked among the best contributors to learning science, […]