Archive for the ‘säkerhet’ Category

Den här texten kom med i personaltidningen GU Journalen (GU Journalen nr 5-08): Jag har försökt öppna kontorsdörren med hemnyckeln, slagit nolla för att ringa ut när jag varit hemma och glömt mina pinkoder när jag dragit mitt kort. Jag är en teknisk missanpassad människa i ett överflöd av säkerhetsrutiner. Det började ganska oskyldigt med […]