Archive for the ‘kurs’ Category

IT Universitetet har godkänt kursen Det Sårbara IT-Samhället som ska hållas efter sommaren och kommer att gå på halvfart på kvällstid. En liten reklambild för kursen – skulle uppskatta om den spreds… större storlek här Kursinformation Det Sårbara IT Samhället från Göteborgs Universitet Vi lever i ett samhälle omringade och genomsyrade av informationsteknologi. Den centrala […]


Vadå sårbar?

21Feb09

För att ge lite bakgrund till vad som menas med den sårbarhet som IT kan skapa tänkte jag ge några exempel på IT användning som väcker viss oro. Alla exempel är svenska händelser, plockade från svensk media under 2008-2009. Listan är inte heltäckande på något sätt utan skall ses som en illustration. Inom arbetslivets område […]


Välkommen till kursen “Det sårbara IT-samhället” (TIG084) som ges på IT Universitetet vid Göteborgs Universitet med början hösten 2009. Tanken med kursen är att diskutera teknologi och samhälle. Här är en klipp från kursplanen: Målet med kursen är att öka vår förståelse för den sårbarhet informationsteknologins centrala samhällsroll innebär. Inom kursen ram hålls seminarier kring […]