Archive for the ‘fra’ Category

Den 18 april kommer en heldag med föreläsningar om övervakning, fildelning och upphovsrätt i Göteborg. Dagen är helt gratis och arrangeras av ABF, Piratpartiet, Ung Pirat och Vänsterpartiet. Se NoFRA.se, för mer information. Plats: HB1 vid hörsalsvägen på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Vi kommer att skylta från Chalmers Tvärgata så att ni hittar. Tid: 18 […]


Tack vare FRA & IPRED så har diskussioner om anonymitet fått en nytt liv. Oftast diskuteras inte vad anonymitet är utan snarare hur man slipper åka fast (just nu är fokus fildelning). Förutom gammalmedia finns det livliga diskussioner online (tex här). Men alltför ofta så mynnar det ut i en diskussion om vilken anonymiseringstjänst är […]


Kritik mot FRA fortsätter att komma fram från alla håll. Vissa menar att det kränker integriteten medans andra hävdar att den inte räcker till för att uppfylla sitt syfte. DN presenterar några axploxk ur de intressanta klagomålen som har framkommit från remissinstanserna: Flera remissinstanser är kritiska till att tillståndsgivningen ska skötas av en specialdomstol med […]


Ett av de viktigaste sätten att vinna en debatt är att kontrollera den “moraliska höglandet” och argumentera från “sanning” – denna metod fungerar även om det man påstår är osant. Just nu pågår ett intressant försök att smutskasta sina motståndare för att erövra sanningen i FRA debatten. I DN idag (1 mars 2009) skriver man […]


Nu kommer mer kritik mot FRA, denna gång från remiss-instanserna Tullverket är kritiskt mot att ändringar i signalspaningslagen gör att verket inte längre kan få direkt tillgång till information från Försvarets radioanstalt (FRA), skriver Riksdag & Departement. Verket menar att det försämrar dess möjlighet att motverka spridning av massförstörelsevapen. Datainspektionen menar att tilläggen i det […]


Tidningsutgivarna & journalistförbundet tar up ett intressant perspektiv på FRA debatten i sin opinion på DN 18 februari. Att övervaka all kommunikation för att hitta vissa lagvidriga yttranden innebär en klar försämring för de som behöver anonymitet i sitt arbete: Problemet är detsamma för alla grupper i samhället som har lagstadgad tystnadsplikt gentemot sina källor […]