Archive for the ‘arbetsmarknad’ Category

Teknik gör oss inte till idioter men det ger absolut möjligheter att vara idioter på en helt nytt nivå än tidigare. Tre exempel på idiotisk beteende med hjälp av teknologi – från människor som borde vetat att inte bete sig på det sättet: Exempel 1. Manilla, Filipinerna 2008. En läkarlag arbetar med att få ut […]


Näringsdepartementet skall hålla ett om journalistseminarium om Telekompaketet vilket uppskattas eftersom det råder en hel del förvirring om innehåll och innebörd. Seminariets syfte är att ge mer kunskap om telekompaketets innehåll, regleringar av telekomsektorn, syftet med telekompaketet samt den svenska regeringens ståndpunkter… Giltig presslegitimation ska uppvisas vid seminariet. (Mer info om det finns Omg Internets! […]


Landstinget i Jämtland förbjuder sina anställda att använda arbetsgivarens datorer när de går in på Facebook. Förbudet motiveras med att risken för att datorerna kan smittas av trojaner och maskar (GP). Det skulle vara intressant att veta om Facebook nämns uttryckligen i beslutet? Det finns mängder av riskabla sajter online och om Facebook är målet […]


En handbollsdomare har blivit avstängd på grund av sitt kritiska bloggande av handbollsförbundets domarkommitté. Domarkommitténs ordförande Kjell Eliasson ringde och sade att jag inte får döma mer. Förbundet menar att jag har skrivit tre inlägg som strider mot de regler som finns uppsatta för bloggar. Detta är intressant. Först kommer frågan vilken relation handbollsdomare har […]


Proffice har skapat regler för personalens bloggar och förbehåller sig rätten “att när som helst kräva att den anställde tar bort text eller bilder i en blogg som strider mot företagets uppförandekod, sekretessåtagande, värderingar, mål och visioner.” (GP mars 2009). Dessutom har en skrivning om privata bilder där de menar att “…om man utger sig […]


I dagens The Guardian redovisas resultaten från en undersökning om hur technology används för att mobba lärare. Det visar sig att fler än 10 procent av lärare har mobbats av elever och kollegor genom sms meddelanden och socialt nätverk siter. Undersökningen har genomförts av Association of Teachers and Lecturers och Teacher Support Network lät genomföra […]


SVD skriver att en arbetslös man i Braås kan förlora sin a-kassa eftersom han bloggar på Smålandspostens hemsida. Tidningen har erbjudit honom att blogga på nätsidan men han har inget kontrakt och får heller ingen ersättning. Vid ett samtal med IF Metalls a-kassa fick bloggaren beskedet att han var tvungen att sluta. Annars skulle han […]