Bara för journalister

26Apr09

Näringsdepartementet skall hålla ett om journalistseminarium om Telekompaketet vilket uppskattas eftersom det råder en hel del förvirring om innehåll och innebörd.

Seminariets syfte är att ge mer kunskap om telekompaketets innehåll, regleringar av telekomsektorn, syftet med telekompaketet samt den svenska regeringens ståndpunkter… Giltig presslegitimation ska uppvisas vid seminariet.

(Mer info om det finns Omg Internets! Isobel, Lisa, Daniel, Intensifier och Sjumilakliv).

Men det varför är detta evenemang begränsade till journalister med “Giltig presslegitimation”?

En stor del av protester, frågor och debatten kring telekompaketet sker via bloggar och det är väl här där kunskapen behövs. Att klamra sig fast vid bilden om gammalmedia (inte menat som en nedlåtande term) som platsen där offentliga diskussioner sker idag är felaktigt och föråldrad.

När Högsta Domstolen skulle bedöma begreppet journalistik i relation till internet i Ramsbrofallet (NJA 2001 s 409) tog man till en vidsynt och pragmatisk bild av vad journalistik egentligen innebär i en digital värld:

Det får antas att det i personuppgiftslagen föreskrivna, på direktivet grundade, undantaget för journalistiska ändamål utgör ett försök att i mer generella termer ge uttryck för en sådan intresseavvägning. Att uttrycket journalistiska ändamål använts kan under sådana förhållanden inte antas vara i avsikt att privilegiera etablerade massmedier eller personer som är yrkesverksamma inom sådana medier. Med uttrycket torde snarare få antas vara avsett att betona vikten av en fri informationsspridning i frågor av betydelse för allmänheten eller för grupper av människor och en fri debatt i samhällsfrågor.

Visserligen fokuserade domstolen på att tolka hur undantaget för journalistisk verksamhet i personuppgiftslagen skulle tolkas men den är intressant av andra anledningar.

I en digital värld är en yrkesgrupp inte alltid begränsad till de som har utbildat inom genren. Och om vi skulle välja att se media enbart som de licensierade/godkända platser där vi hämtar information från skulle vi förvränga verkligheten bortom all sanning.

Nätet har gett oss möjligheten att skapa nya informationsbanor och de har kommit. Allt har kommit. Högt och lågt. Det finns skräp och diamanter online. Det går inte att prata om “bloggar” lika lite som det går att prata om “media”.

Att seriösa bloggare inte får vara med på seminariet medans Hänt i Veckans journalister får det visar en bristande förståelse för verklighetens media idag.3 Responses to “Bara för journalister”


  1. 1 In med Citizens’ Rights Amendments i telekompaketet innan 29:e April 12.00 « DOOM4
  2. 2 Det svällande Piratpartiet - var är EU-politiken? : Intensifier
  3. 3 Deadline för demokratin 29 april och 5 maj - KRÄV Citizens’ Rights Amendment « Nemokrati

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: