Med vänliga hälsningar

25Apr09

I DN kunde man igår läsa exempel på breven som skickas ut till fildelarsiter:

Ämne: Om medhjälp till upphovsrättsbrott m.m.

Vi skriver till er i egenskap av ombud för ett stort antal svenska rättighetsinnehavare till filmer.

Stockholms tingsrätt dömde den 17 april 2009 personerna bakom fildelningstjänsten The Pirate Bay för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Påföljden bestämdes till ett års fängelse för var och en av de tilltalade, vilka också ska betala över 30 miljoner kronor i skadestånd till rättighetsinnehavare. Den brottsliga gärningen bestod bl.a. i att de tilltalade genom verksamheten med The Pirate Bay främjat att andra personer via överföringar på Internet av filer innehållande vissa upphovsrättsligt skyddade verk gjort dessa tillgängliga för allmänheten samt att dessa främjat att andra framställt exemplar av verken.

Vi har uppmärksammat att ni, genom verksamheten med XXX på motsvarande sätt medverkar till intrång i upphovsrätten till ett flertal verk vars rättigheter tillkommer våra huvudmän.

Ni anmodas härmed att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra de pågående intrången.  Ni uppmanas därför att:

– Radera alla .torrent-filer från XXX som hänvisar till upphovsrättsskyddade verk,

– vidta åtgärder för att förhindra framtida uppladdningar till XXX av .torrent-filer som hänvisar till verken, samt

– vidta åtgärder för att förhindra möjligheten att ladda upp eller ned verken eller delar av dessa genom XXX:s tracker.

Om inte er medverkan till intrången har upphört senast den 29:e April 2009, har vi våra huvudmäns uppdrag att vidta rättsliga åtgärder mot er.

Med vänliga hälsningar

Svenska Antipiratbyrån

Med tanke på att det kan knappast vara någon som vet vad en torrent är som har missat utgången i Pirate Bay målet undrar man nästan vad breven skall vara bra för. Självklart är de ett hot om att de tänker agera – men det bör alla vetat om. Kan det bara vara att Antipiratbyrån vill ge andra en sportslig chans? Vi kommer snart att dra er inför rätten… med vänliga hälsningar…

Oscar Wilde beskrev rävjakt som “the unspeakable chasing the uneatable” – kanske gäller Antipiraternas jaktvanor?No Responses Yet to “Med vänliga hälsningar”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: