Hur opartisk kan en engagerad människa vara?

23Apr09

SR Nyheterna har granskat domaren i The Pirate Bay-målet, Tomas Norström, och har hittat tre fall där misstanke om jäv kan föreligga. Från DN:

* Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU)
Norström är medlem på fritiden. Medlemmar är också Henrik Pontén, Peter Danowsky och Monique Wadsted som företräder rättighetsinnehavarna i The Pirate Bay-rättegången.

* Svenska föreningen för industriellt rättsskydd (SFIR)
Jobbar med frågor som patent och mönsterskydd, men har också verkat för en starkare upphovsrätt. Här sitter Norström med i styrelsen.

* Stiftelsen .SE
Här extraknäcker Norström. En av hans kolleger här är Monique Wadsted.

Som snabb kommentar tycker jag inte att medlemskap i en förening påverkar. Att domaren är intresserad av upphovsrätt är något som skall berömmas. Att han har utfört uppdrag åt Stiftelsen .SE bör inte heller spela någon roll även om Monique Wadsted har kopplingar dit det beror naturligtvis vad han gjorde för .SE, i vilket syfte, när det skedde och med vem?. Han bör förklara vad hans uppdrag bestod i.

Det finns många olika typer av jäv men i detta fall handlar det om delikatessjäv. “om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet”.

Rebecca Kleist har skrivit examensarbetet Den objektiva domaren – En grundlagsbestämmelse som aldrig kan uppfyllas? (2006)  och redovisar bland annat för den situation där parter är medlemmar i samma förening med resultatet att “det finns egentligen ingen jävsgrund, mer än allmänheten kanske skulle kunna uppfatta det som olämpligt om domaren och exempelvis ena parten var medlemmar i samma förening.”

Regeringen gjorde dock bedömningen att även domare måste ha en möjlighet till privatliv och tillåtelse att delta i exempelvis föreningsliv. Ett sådant deltagande ansågs även vara något som gynnade domarens arbete, med hjälp av inblicken i samhället och de egna erfarenheterna menade regeringen att domaren lättare skulle kunna förstå och lösa problem.

Att han sitter i styrelsen för SFIR är dock värre och kan potentiellt inverka på domen. Att sitta i styrelsen i ett helt eller delvis vinstdrivande företag anses som skadligt för myndigheten (Offentligt anställdas bisysslor SOU 2000:80 s 166 ff). Men det är lite mer oklart i denna situation.

Jäv är svårt. Det är väl bra, eller ofrånkomligt, att engagerade människor deltar i samhälleliga frågor som engagerar dom men det får inte ske på bekostnad av den opartiskhet allmänheten har rätt att förvänta av domstolen. Oavsett om domaren har agerat felaktigt eller inte så visar detta hur infekterat fildelningsfrågan har blivit när fokus skiftar på annat än de juridiska frågorna i en rättegång.

Advertisements


No Responses Yet to “Hur opartisk kan en engagerad människa vara?”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: