Vad innebär oskuld? poliser och DNA

15Apr09

Storbritanniens DNA databas har varit kontroversiell sedan länge mest på grund av dess omfattning och de policyn som tillämpas för att inkludera människor (även minderåriga) i databasen.

…Storbritanniens Nationella DNA Databas är proportionellt den största i världen och inkluderar DNA från mer än 7 % av befolkningen, enligt inrikesdepartementet siffror. Nästan alla som arresterades är skyldig att lämna en DNA prov, oavsett om åtalet leder till domstol eller straff. DNA lagras sedan fram till det år då personen fyller 100 år. Även om människans oskuld bevisas. (Techrisk, 2 mars)

Storbritannien är det ända landet i Europa som bevarar oskyldigas DNA på detta sätt Belgien, Ungern, Irland, Italien och Sverige bevarar inte DNA-prov från oskyldiga medans andra stater raderar som huvudregel.

Redan i december (BBC, The Guardian) förra året lade Europadomstolen i Strasbourg fram ett enhälligt beslut att bevarande av DNA från oskyldiga strider mot Artikel 8 (Rätt till skydd för privat- och familjeliv) i Europeiska konventionen för mänskliga rättigheterna* (S. and Marper v. the United Kingdom). Beslutet skulle egentligen innebära att DNA prover från fler än 857 000 medborgare (som aldrig arresterats eller anklagats formellt för brott) skall raderas. Nu visar det sig att Storbritannien tänker uppfylla detta men inte fullt ut.

Storbritanniens Nuffield Council on Bioethics (citeras av domstolen) visat sitt stöd för att oskyldiga medborgares DNA-prov skall förstöras eftersom det finns ingen tydlig bevis att bevarande av oskyldigas DNA hjälper i polisens arbete mot brottslighet.

The report referred in particular to the lack of satisfactory empirical evidence to justify the present practice of retaining indefinitely fingerprints, samples and DNA profiles from all those arrested for a recordable offence, irrespective of whether they were subsequently charged or convicted. The report voiced particular concerns at the policy of permanently retaining the bioinformation of minors, having regard to the requirements of the 1989 UN Convention on the Rights of the Child.

Storbritannien kommer att radera informationen i databasen men samtidigt bevara DNA proven som finns lagrade. På grund av Europadomstolens beslut måste Storbritannien agera men deras agerande visar tydligt att de inte har ändrat sina åsikter och inte har intresse för att skydda oskyldiga medborgares rättigheter.

Teknologiska vapen mot brottslighet ÄR viktiga men detta innebär inte att myndigheter får samla på sig vad som helst bara för att det är “bra at ha”. Sedan hjälper det inte att polisen kan bevisligen hävda att DNA databaser hjälper att lösa brott – det bestrider jag inte. Men sparande av oskyldigas DNA är inte acceptabelt.

För ett par år sedan skrev jag en bokkapitell “Tillit & Teknologi”? som ingick i Johansson, Jönsson & Solli (red), Värdet av Förtroende, Studentlitteratur, Lund.

* Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Advertisements


No Responses Yet to “Vad innebär oskuld? poliser och DNA”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: