Frihetsberövande lapptäcke

07Apr09

Sverige väljer att implementera FRA som möjliggör massiv övervakning av internettrafik i januari 2009 trots protester och motstånd. Eftersom endast utländsk data skulle övervakas var en viktig kompromiss att SÄPO inte skulle ha tillgång till insamlad data. Redan i april 2009 har planer satts igång för att ge SÄPO tillgång till datan. Protestvågen har gått över och många är mer uppgivna än engagerade – En mer konspiratorisk lagd människa skulle kanske kunna tro att detta var planlagd.

IPRED träder ikraft 1 april och hyllas som en succé när vissa indikationer visar på en minskning i internettrafik. Jag har tidigare ifrågasatt nedgången men även om det är en bestående nedgång vet jag inte riktigt om det är något som ska hyllas. IPRED handlar om att ge makt åt rättighetsinnehavare för att ge dem möjlighet att jaga fildelare. Det skapas inget nytt genom detta. Öppna nät stängs på grund av rädsla för ansvar. Viktiga drivkrafter för teknisk utveckling i Sverige hindras. Inga mer pengar kommer till upphovsrättsinnehavare. Och pirater kommer att hitta andra vägar att kopiera material. Inte många vinnare – alla förlorar.

Men Sverige är med i ett sammanhang och importerar regleringsimpulser från andra länder.

I försök att förhindra fildelning har man i Frankrike nu röstat igenom ett lagförslag som innebär three-strikes-metoden. Du kan bli varnad två gånger, men den tredje gången så slängs du ut från Internet. Hur en hantering av en sådan lagstiftning skall gå till med allt från bevisföring och genomförande kommer bli intressant.

I England har man nu infört obligatorisk datalagring av all Internettrafik i ett år. Vad detta innebär är att ALLT du gör online lagras hos din Internetleverantör i ett år. En beräkning som gjordes i Storbritannien i 2004 kom fram till att en stor Internetleverantör kommer behöva spara mellan 20 000 – 40 000 terabytes data för att klara av regleringen. Och gissa vem som kommer betala i slutändan?

I Europa planeras den förvirrande Telekompaketet

Själva grundfrågan i den delen som handlar om Internet är egentligen tydlig. Den kan formuleras så här: Ska internet vara en digital allmänning som alla har tillgång till och där allt får finnas? Eller ska det instiftas regler som styr vem och vad som ska får vara där?

(läs Cybernormers analys här)

Bland de stora frågorna blir en bedömning av Internetleverantörens roll. Ska de vara enbart leverantörer utan ansvar eller inte. En jämförelse: skall de vara som posten som levererar brev men inte ansvarar för innehåll eller som ansvariga utgivare för en tidning som ansvarar för allt som står i tidningen oavsett faktiskt kunskap? Just nu är de inte ansvariga. Men blir de ansvariga för all innehåll kommer deras roll förändras drastiskt och de kommer inte ha råd att tillåta anonym kommunikation. Detta kommer att vara ett hårt slag mot tex alla former av fildelning (även de lagliga), alla som behöver kommunicera krypterad – till exempel med aktivister i repressiva länder osv.

Det finns fortfarande hopp att telekompacketet inte blir lika drastisk som planerad Erik Josefsson skriver: Ryktet säger att moderaternas Anna Ibrisagic kommer att rösta för norska Post- og teletilsynets definition av nätneutralitet som las som ett ändringsförslag av Eva-Britt Svensson:

Internet users are entitled to an Internet connection to send and receive content of their own choice, use services and applications of their own choice, and connect hardware and use software of their own choice that does not harm the network. Internet users are entitled to a connection free from discrimination based on type of application, service or content, or based on sender or receiver address.

Detta skulle innebära att internetanvändare har rätt till sin kommunikation. Men även med detta så har Telekompacketet flera potentiellt obehagliga överraskningar, Erik Josefsson igen:

En analys av vad som är trasigt har börjat cirkulera:

Enkelt uttryckt. Telekompaketet i sin nuvarande form tillåter HADOPI, styckar upp Internet och öppnar för att våra medborgerliga rättigheter säljas tillbaka till oss som enskilda tjänster.

Det känns som om vi har glömt bort att en stor del av Sveriges tillväxt bygger på vår teknologiska utveckling. Våra lagstiftare fokuserar mer på att skapa kontroll än att skapa teknisk utveckling. Om dessa exempel på regleringar går igenom kommer det inte leda till fler tjänster skapas utan snarare färre. Vi riskerar en negativ teknologisk tillväxt där vi inte står för utveckling utan enbart för en snävt definierad konsumtion. I handelsbalanstermer blir vi importberoende utan någon exportmarknad att tala om.

Advertisements


No Responses Yet to “Frihetsberövande lapptäcke”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: