Snålsurfa, öppna nät & lagen

05Apr09

Ordet snålsurfa blev ett accepterad nysvensk ord av Språkrådet i 2005 och beskrivs som “via trådlös teknik utnyttja grannens bredbandsuppkoppling”. En del problem uppstod när trådlösa nätverken bredde ut sig och den stora frågan blev snabbt – är det lagligt att snålsurfa?

Naturligtvis är detta för enkelt och som alla juridiska problem bör den brytas ned i olika delar.

1. Är/bör det vara olagligt att snålsurfa? Om det kan uppfattas som olagligt var finns lagparagrafen? Antagligen kan beteendet med lite svårighet klämmas in i förbud mot datorintrång (BRB 4 kap 9c§) men det är att tillämpa en paragraf som var ämnat åt ett annat syfte.

2. Hur påverkas detta om den som snålsurfar gör det omedvetet. Oftast brukar bristen på uppsåt leda till sänkt eller utebliven straff men om man snålsurfar omedvetet över en längre period uppstår frågan om man har ett ansvar att ta reda på vad man håller på med? Innebär detta att det finns en teknisk miniminivå som alla ska klara av?

3. Hur är det med nätinnehavarens ansvar för snålsurfning? Kan en öppen nät uppfattas som ett medgivande för snålsurfning och innefattar en sådan medgivande någon tyst överenskommelse eller sedvana att snålsurfaren skall hålla sig till ett accepterat beteende (tex inte olagligt, inte belasta nätet tungt)?

Det finns ingen enighet kring detta. Att flera länder inte har dömt snålsurfare skall inte tas som en bekräftelse att det är tillåtet. I motsats till detta kan man se exempel på länder som har agerat tex i 2006 dömdes en tonåring för snålsurfning i Singapore och samma år dömdes en man i Illinois, i 2007 dömdes en man för snålsurfning i England och ytterligare en i USA.

En intressant utredning om snålsurfningsfrågan finns i Robert Cannons artikel Steal More Wifi!

Under veckan som gått har diskussionen om snålsurfning fått ny liv i den svenska debatten tack var IPRED (tex Terra Incognita, satmaran, Nihao Kenny, Yami, Rick Falkvinge och Scaber Nestor). Frågan rör inte alla aspekter utan snarare den specifika frågan om än nätverksinnehavare kan slippa ansvar för fildelning genom att ha ett öppet nät. Logiken bakom denna tro ligger i faktum att genom en öppet nät är det svårt att bevisa att det var nätverkets innehavare som fildelade illegalt. Till detta har många bloggare hänvisat till Danska domar som accepterat logiken. Intensifier utreder.

Men till detta bör man hänvisa till fråga 2 ovan. Finns det en minsta möjlig teknisk nivå alla datoranvändare och nätverksinnehavare skall ha – och kan hållas ansvariga för om de faller ifrån? Sedan bör frågan ställas om ansvaret för öppna nät förvärras om innehavaren medvetet öppnat upp sin nät och gjort den tillgänglig för andra? I motsats till att bara ha det öppet pga inkompetens eller gammal ovana.

Vad händer om man till och med väljer att driva dubbla nät? En öppen för alla som behöver och en sluten för att säkra den egna nätverket? Skulle en sådan beteende tolkas negativt?

Som sagt öppna nät väcker många frågor och förvirringen är stor. Dessutom utnyttjas förvirringen av flera intressenter för att driva deras åsikter som om de vore sanning. Ett exempel finns hos Cybernormer som kommenterar en intervju med Pontén:

Argumentationen är minst sagt underlig. Pontén vill ge sken av att man i Sverige har ett regelverk där innehavaren av en uppkoppling ansvarar för aktiviteter som andra företar sig i det att de lånar uppkopplingen. Samtidigt pekar han på att det visserligen inte finns rättsligt stöd för att fälla någon (döma till skadestånd) i domstol om det inte kan bevisas att det är de själva som begått exempelvis ett upphovsrättsintrång, men att man trots det kan bli föremål för olika obehagliga ingripanden från polisen. Slutsatsen är att man inte skall låna ut sin internet-uppkoppling eftersom man då riskerar att under “lång tid” utsättas för att “sånt här ska hända”. Jag skulle vilja höra Pontén beskriva vilken typ av rättslig styrning vi har att göra med här?

Kalle på Cyberlaw har skrivit en post och antytt att Hovrätten skulle kunna tänka sig att acceptera öppet nät försvar.

Advertisements


One Response to “Snålsurfa, öppna nät & lagen”

  1. Det stora problemet med öppna nät är inte huruvida det skall vara tillåtet att använda dessa eller om det är ägaren som skall dömas för brott son andra begår. Frågan rör om man äger sitt äget net och där med själv får bestämma om man vill låta andra ta det av den bandbrädd som man betalat för men ändå inte använder.

    Företag får ju någon slags ansvarsfrihet när de tar betalt för att låta andra (deras kunder), men när en privatperson gör exakt samma sak men av ren givmildhet så diskuteras det om detta skall vara olagligt.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: