Bloggregler inom arbetslivet

04Apr09

Proffice har skapat regler för personalens bloggar och förbehåller sig rätten “att när som helst kräva att den anställde tar bort text eller bilder i en blogg som strider mot företagets uppförandekod, sekretessåtagande, värderingar, mål och visioner.” (GP mars 2009). Dessutom har en skrivning om privata bilder där de menar att “…om man utger sig för att vara Profficeanställd ser vi ju positivt på att alla våra medarbetare bär upp vårt och våra kunders varumärken. Det är i sitt sammanhang man ska se detta, inte på något annat sätt.” (GP mars 2009).

Det finns en märklig avvägning här. Naturligtvis kan inte en anställd förvänta sig att få betald samtidigt vara illojal mot arbetsgivaren. Men att skapa en regelverk på detta sätt kanske går längre än vad som är lämpligt. Det finns redan en skyldighet för anställda att inte skada sin arbetsgivare (det s.k. lojalitetsplikt). I AD 1994 nr 79 formulerades lojalitetsplikten:

Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Gemensamt för de skilda aspekterna på kravet på lojalitet är tanken att anställningsavtalet inte enbart består i utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan skapar ett personligt förhållande mellan parterna.

Lärarförbundets Yttrandefrihet för privat anställda innehåller lite intressant praxis.

Att vara lojal mot sin arbetsgivare är en sak men att arbetsgivaren vill ha rätten att kräva att den anställde tar bort bilder som arbetsgivaren finner olämpliga är oroväckande. Jag är anställd på Göteborgs universitet, har haft hemsidor sedan 1993, bloggat på olika ställen sedan 2005 och samlat bilder online sedan 2006. Diskuterat på mängder av fora, deltagit i online utbildningar, spelat onlinespel, Facebook, Twitter och massor av andra applikationer och sajter.

Det är inte helt otroligt – utan antagligen ganska sannolikt – att något som jag har skrivit eller lagt online under dessa 15 år skulle kunna irritera min arbetsgivare eller tolkas som illojalt beteende på någon nivå. Vem ska tolka mitt material? och på vilka grunder?

Advertisements


No Responses Yet to “Bloggregler inom arbetslivet”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: