Kulturarbetare, IPRED och makt

01Apr09

Idag är det IPRED feber online. Bland annat kan man läsa i DN ett citat om IPRED av Henrik Pontén från Antipiratbyrån:

Den skulle kommit för flera år sedan. Men nu får äntligen kulturarbetarna i Sverige samma skydd som deras kolleger i omvärlden redan har. Det här innebär att upphovsmän kan ta till vara sina rättigheter även på internet. Det gäller i synnerhet små upphovsmän som inte kan driva några ärenden polisiärt.

Det är direkt felaktigt att säga “…får äntligen kulturarbetarna i Sverige samma skydd…” den svenska lagstiftningen går långt över makten som finns i andra länder. Inga kommentarer om maktbalans eller upphovsrättens roll i samhälle och ekonomi. Utan enbart en fokus på att rätt ska vara rätt kosta vad det kosta vill. Jag kan bara ställa mig bakom Christopher Kullenberg när han undrar hur (eller varför) upphovsrätt fick den betydelsen den har fått idag.

I en värld av problem har upphovsrätten ställts bland de högsta.

I en värld av problem som kräver drastiska åtgärder har upphovrätt fått brutala verktyg.

I en värld av allvarliga problem ligger fokus på upphovsrätten?

Självklart skall ägandet av intellektuell egendom skyddas. Men hur kan man motivera att Svenska kulturarbetare skall skyddas genom extra-polisära rättsliga verktyg som IPRED innebär. Genomsnittliga kulturarbetaren tjänar mellan “mycket lite” till “extremt lite” pengar av upphovsrätten. De som kan tillämpa, har råd att tillämpa, har intresse att tillämpa IPREDs maktmedel är inte kulturarbetaren utan en liten kulturelit och en etablerad samlad kapital. (Anledningen till att använda höger/vänster termer är att Pontén genom hans citat försöker få detta till en arbetarfråga).

Advertisements


No Responses Yet to “Kulturarbetare, IPRED och makt”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: