Tillit till teknologi: DNA & brott

28Mar09

Polisen i tyskland säkrade samma kvinnliga DNA från c:a 40 brottsplatser varav sju mord (en var mordet på en polis). Medans brottsvågen fortsatte misslyckades polisen trots hundratals utredare, sex stycken specialistkommittéer och en belöning på 300 000 euro. Upp till 800 tidigare kvinnliga förbrytare utfrågades och spår av fantomkvinnan dök upp i Tyskland, Österrike och Frankrike.

Till slut började polisen misstänka att något inte stod rätt till och analyserade den utrustning som de har för att samla DNA. Det visade sig att de oanvända bomullspinnar som användes för att samla in DNA spår redan innehåll DNA spår från en arbetare från fabriken som tillverkade pinnarna.  (The Guardian, Bild.com & Science and Stuff)

Fördelen med DNA teknik inom polisiär verksamhet är att den kan identifiera individer. Men det är viktigt att komma ihåg att ingen teknologi är felfri det kan finnas brister i vår användning, tillverkning eller tolkning.

I ett bokkapitel som jag skrev om DNA databaser (“Tillit & Teknologi”? i Johansson, Jönsson & Solli, Värdet av Förtroende, Studentlitteratur) skrev jag om riskerna med att lita blint på teknologi, framförallt på en teknologi som lovar hög säkerhet. Och ännu värre att lita på politiker, lobbyister och experter som förespråkar “felfri” teknologi

Sverige står inför en spännande implementering av ny teknologi. Förespråkare för denna nya teknologi lyckas med att presentera den som komplex och styrd av hög vetenskaplig precision vilket ökar känslan av tillit eftersom vetenskaplighet likställs med opartiskhet i dessa lägen. Eftersom situationen kräver tillit kräver den, som Slovic (1997) förklarade, risker. Att lita på är att ta en risk. För att medborgarna inte ska uppleva oro inför den risk de tar med den nya teknologin, har denna diskurs utmärkts av en hög grad av banalisering. Ansvarig för detta är de experter som tolkar och förklarar situationen för allmänheten. Polisens användning av DNA likställs med fingeravtryck – sinnebilden av något enkelt, pålitligt, greppbart och på var mans hand. Medborgaren ombeds att inte tänka utan att lita på vetenskapen och myndigheten. Den välvilligaste tolkningen av detta är statlig paternalism, den sämsta tolkningen lutar mot konspirationsteorier.

Om en teknologi lovar hög säkerhet/tillförlitlighet då riskerar vi att inte tro på när den misslyckas. Tack vare denna svårighet att tro på teknologins brister handlar vi människor vårdslöst och agerar inte i tid för att åtgärda problem.

Advertisements


No Responses Yet to “Tillit till teknologi: DNA & brott”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: