Open Database Licence Agreement (ODbL)

19Mar09

För ett tag sedan släpptes en ny beta version av Open Database Licence Agreement (ODbL) för kommentarer och egentligen hade jag velat göra en djupare analys av licensen. Men på grund av tidsbrist (de vill ha kommentarer senast imorgon) blir det bara några detaljer som tas upp.

Men först lite bakgrund: Genom den ökade användning av öppna licenser har andra närliggande problem uppmärksammats.  Ett sådant problem uppdagades av OpenStreetMap projektet när de försökte komma fram till vilken licens de skulle tillämpa. Målet för OpenStreetMap är att tillgängliggöra deras samlade geografisk data genom att licensiera det i en öppen licens. De behövde en licens som kunde appliceras på mängder av faktabaserad data. Resultatet av deras arbete är ODbL vars mål är att tydliggöra skyddet och användning av insamlad data. Trots att ODbL skapades för geografisk data finns ett stort intresse för andra grupper för en licens som är bättre anpassad till insamlad data.

Kommentar

Licensen inleds med en förklaring över licensens syfte med information om att databaser särregleras i flera länders lagstiftning. Dessutom varnas användaren i inledningen att licensen omfattar databasen som helhet och inte de enskilda objekt som finns däri. Dessa enskilda objekt kan vara upphovsrättsligt skyddade verk.

The Open Database Licence (ODbL) is a licence agreement intended to allow you to freely share, modify, and use this Database while maintaining this same freedom for others. Many databases are covered by copyright, and therefore this document licenses these rights. Some jurisdictions, mainly in Europe, have specific rights that cover databases, and so the ODbL addresses these rights, too. Finally, the ODbL is also an agreement in contract for you to act in certain ways in return for accessing this Database.

Databases can contain a wide variety of types of content (images, audiovisual material, and sounds all in the same database, for example), and so the ODbL only governs the rights over the Database, and not the contents of the Database individually.

Genom att använda ODbL ger licensgivaren användare rätt att ta del av och återanvända all eller stora delar av databasens data, skapa nya databaser med den ursprungliga databasens data, skapa samlingar av databaser, skapa tillfälliga eller permanenta kopior av hela eller delar av de ursprungliga eller bearbetade databaser som en del av samlade databaser. Dessutom tillåter licensen att databasen distribueras, kommuniceras, visas, lånas, tillgängliggörs eller framförs till allmänheten på alla sätt och i all former.

ODbL följer copyleft ideologin genom att kräva att ODbL eller liknande licenser används av de som skapar nya databaser utifrån befintliga databaser licensierade under ODbL. Licensen tyliggör detta genom att understryka att licenstagaren som har en bearbetad databas baserad på en ursprunglig databas licensierad under ODbL får enbart lägga till sådana data som kan spridas i enlighet med licensen.

Share Alike and additional Data. For the avoidance of doubt, You must not add Data to Derivative Databases… that is incompatible with the rights granted under this Licence.

I sin behandling av de ideella rättigheterna blir situationen komplicerad eftersom databaser inte omfattas av alla delar av de ideella rättigheterna. Databaser skyddas inte mot kränkande användningar eller ändringar men upphovsmannen och källan skall anges i enlighet med god sed. Dock kan enskilda verk som ingår i databasen omfattas av hela skyddet för de ideella rättigheterna.

Vad gäller de ideella rättigheterna uttrycker ODbL att i de länder där lagstiftningen tillåter det skall upphovsmannens ideella rättigheter anses avsagda. I de länder, till exempel Sverige, där en sådan avsägelse inte är tillåtet finns en skrivelse att licensgivaren inte skall hävda sina ideella rättigheter. Det är dock tveksamt om en sådan skrivelse är förenlig med svensk lagstiftning eftersom upphovsmannen inte kan eftergiva sin ideella rätt genom licenser förutom till en begränsad användning av verket.

Trots att licensen är under utveckling utgör ODbL en viktig bidrag till öppna  licenser och kommer att bli en betydande licens inom kort.

Advertisements


2 Responses to “Open Database Licence Agreement (ODbL)”

  1. 1 LA2

    Utformningen av licensen och huruvida den är juridiskt hållbar kan vara intressant i sig. Men en helt annan fråga är om detta är en bra strategi för ett projekt inom fri kunskap.

    Flera andra projekt (MusicBrainz, OpenLibrary, Projekt Runeberg) har uttryckligen släppt sina “databaser” helt fria (typ, public domain) utan anspråk på rättigheter och behov av licenser.

  2. 2 Björn Odlund

    Creative Commons verkar hålla med om att det är bättre att släppa under Public Domain-liknande förhållanden:

    http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL_comments_from_Creative_Commons #Open_Data_Sharing_Should_Converge_on_the_Public_Domain


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: