Teknologi i rättssalen

17Mar09

Läste på Slashdot att en rättegång i USA kunde ogiltigförklaras eftersom en i juryn använde sig av twitter under rättegången för att uppdatera världen.

“…have complained that juror Johnathan Powell’s Twitter comments broke rules when discussing the civil case with the public. The arguments in this dispute center on two points. Powell insists (and the evidence appears to back him up) that he did not make any pertinent updates until after the verdict was given; if that’s the case, the objection would presumably be thrown out. If Powell did post updates during the trial, the judge must decide whether he was actively discussing the case. Powell says he only posted messages and did not read any replies. Intriguingly, the lawyers for Stoam Holding are not arguing so much that other people directly influenced Powell’s judgment, rather that he might have felt a need to agree to a spectacular verdict to impress the people reading his posts.”

Detta är ett spännande exempel på hur vår teknologianvändning kommer i direkt konflikt med etablerade regler. Det påminner en hel del om Piraträttegången där det kom ett överflöd av information från rättssalen (audio, twitter & livebloggar) men åklagaren påpekar att ett vittne som skall höras senare (Tobias Andersson, Piratbyrån) sitter i salen. Uppmanas att lämna salen. Vittnet frågar om han får lyssna på radio. Rättens ordförande inser det meningslösa i situationen och svarar “Ja… det kan vi förstås inte hindra, men du får inte vara här inne i alla fall…”

Dessutom tillfrågas flera åhörare om de filmar eller fotograferar (vilket inte är tillåtet i rättssalen) med mobilkameror.

Det är spännande att se konflikten mellan teknologi och praxis. Genom vår tillgång till teknologi har vi fått nya vanor och därför måste situationen förklaras på ett bättre sätt än att bara hänvisa till abstrakta principer om rättssäkerhet. Alla som deltog i piraträttegången var kända och gjorde inga försök att dölja sig från media. Men bilder i rättssalen var inte tillåtet.

Visserligen ska inte regler behöva ifrågasättas för varje ny situation men det vore nog bra att se över de regler vi har och vad deras syfte är. Antigen för att förklara varför de finns – och är i konflikt med dagens teknologianvändning eller ta bort dom.

Advertisements


No Responses Yet to “Teknologi i rättssalen”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: