Mänskliga rättigheter

15Mar09

När Mats Söderlund försökte argumentera att  upphovsrätten är en mänsklig rättighet torsdagens DN skrattade jag bort det hela. Det var en författares illa underbyggda  och överdrivna ord bara att nonchalera.

Men det är skönt att andra rättar till världsbilden. Idag läste jag Isobel Hadley-Kamptz motargument

Men upphovsrätten är ingen rättighet. Den är ett skråprivilegium, ett minimonopol, som infördes för att gynna kreativt skapande. I dag står den i direkt konflikt med både de produktionsmedel och den skapandetradition som digitaliseringen givit. Om vi som samhälle fortfarande vill gynna skapande kan vi inte lyssna på dem som ser sina privilegier som för evigt givna av en uppenbarligen allt mer hämndlysten Gud.

Samtidigt är det även viktigt att komma ihåg att allt kan inte höjas upp till mänskliga rättigheter utan att nedvärdera de rättigheter som har etablerats. Genom att prata i termer av mänskliga rättigheter i relation till upphovsrätt, bilar, barn eller andra ägodelar förminskar mänskliga rättigheternas värdighet.

Advertisements


3 Responses to “Mänskliga rättigheter”

  1. 1 Kalle

    LOL, “barn eller andra ägodelar” 😀

  2. hehe, kanske inte min bästa formulering 🙂


  1. 1 Fem års skyddstid räcker « Christian Engström (pp)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: