Datainspektionen vill inskränka yttrandefrihet online

14Mar09

Under rubriken Vi står maktlösa inför kränkningar på internet skriver generaldirektör för Datainspektionen Göran Gräslund i DN opinion att kränkningar på nätet blir värre och föreslår att lagen skall göras mer kännbart. Hans kritik riktar sig först och främst mot de metoder som PUL sätts ur spel.

 1. genom att journalistisk verksamhet undantas från PUL
 2. att det är svårt att utreda kränkningar då data & information finns på utländska servrar
 3. att en webbplats kan numera jämställas med tryckt skrift. Om man utser en ansvarig utgivare och registrerar ett utgivningsbevis hos Radio och tv-verket

1. Högsta Domstolen har tolkat journalistik brett i Ramsbrofallet då man ansåg att även privatpersoner kan ha journalistiska ändamål om de vill ”informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av större betydelse för allmänheten”. HD hänvisade till att yttrandefriheten innefattar ”rätten att framföra sådan information och sådana tankar som kränker, chockerar eller stör”.

2. Detta kommer fortsätta vara svårt oavsett vilka åtgärder sverige tar. Information på amerikanska servrar (till exempel) skyddas mot svenska utredningar med hänvisning till amerikansk yttrandefrihet. Gränslös teknologi står mot nationella gränsar.

3. Att likställa webbsidor till tryckta skrifter i tryck- och yttrandefrihet är inte en optimal lösning eftersom de flesta människor tror (felaktigt) att det som de skriver online omfattas av deras yttrandefrihet. Detta är inte automatiskt. Men med en ansökan, anmälan av en avgift kan man få sina mänskliga rättigheter skyddade.

Men tillbaka till Göran Gräslund som skriver:

Det måste kosta att kränka, annars fortsätter kränkningarna, och de blir bara värre.

Det som förespråkas är hårdare straff och ökade kostnader. Det ska bli svårare för elaka människor att säga dumma saker. Så långt kan jag väl hålla med.

MEN – detta innebär att svenska bloggare vi oproffsiga tyckare, nya tidens pamflettskrivare, drivare av en digital offentlig rum skall begränsas. Yttrandefriheten inskränkas och fördyras. Vad Göran Gräslund egentligen tycker ät att enbart de som har tillgång till gammalmedia eller råd att driva “ordentlig” media skall få vara med och leka.

Kränkningar sker även i gammalmedia och deras straff är sällan kännbara.

Vi har fått ett verktyg för en demokratisering av media. Alla amatörer kan vara med och leka. Naturligtvis är alla amatörer inte lika duktiga som de bästa i gammalmedia men en hel del amatörer är mycket bättre än allt som gammalmedia har att erbjuda. Vill vi ha yttrandefrihet online måste vi acceptera att ibland höra det som vi inte alltid uppskattar.

Läs mer i Anders R. Olssons Yttrandefrihet på nätet.

Advertisements


7 Responses to “Datainspektionen vill inskränka yttrandefrihet online”

 1. 1 Arto

  Läste på http://www.iis.se/docs/Yttrandefrihet_pa_natet_kap_5.pdf att människor som dömts för grova brott kan namnges offentligt och att det inte är förtal. Men är sexbrottsdömda grova brottslingar? Om tex. våldtäkt av barn leder till 8 månaders fängelse. Vilken amatör är beredd på allt vad den innebär när gränsen ska testat i svensk domstol?

 2. 2 Michael T

  Hur kom du fram till din slutsats att Göran Gräslund vill gå tillbaka till att ge gammalmedia allt utrymme genom att begränsa amatörerna på internet, när han exempelvis nämner hur enkelt det är att göra PuL otillämplig genom ett utgivningsbevis (ex. Ratsit, Sexbrott.se), eller att bloggar som skvallrar om människors sex- och alkoholvanor kan betraktas som journalistisk verksamhet och därmed frångå PuL?

 3. Michael T: Genom att Göran Gräslund beklagar hur lätt det är att undantas från PUL utgår jag från att han inte vill att det ska vara så enkelt.

  Eftersom en förändring i detta avseende skulle även slå mot icke-kränkande bloggare så innebär det att gammalmedia får en fördel.

  Eftersom han beklagar att det bara kostar 2000 kr för en utgivningsbevis utgår jag att han vill göra det dyrare – vilket stödjer kapitalstarka gentemot “fattigare” bloggare.

  Allt detta tolkar jag som en gynnande av gammalmedia mot “ny” media (eller vad ska det nu heta?) Vi kommer inte kunna använda den media som står till buds med samma trygghet om villkoren blir dyrare, svårare eller omöjliga…

  • 4 Giachen

   Jag tror inte att han vill helt enkelt göra det dyrare, men att han vill sätta tröskeln högre och kräver någon sorts kvalitétskontroll. Dessutom vill han (så förstår jag det) att det blir enklare att ta bort och bestraffa förolämpningar eller publiceringen av data som skadar personliga integriteten.

   Han ser helt enkelt ett problem. Det betzder inte att han vet hur man löser detta. Men det måste lösas på något sätt.

 4. 5 Tomas

  “Datainspektionen är maktlös inför kränkningar på nätet”.

  Det hoppas jag verkligen att den är, rätten att få uttrycka sig kallas “Yttrandefrihet”, och är grundlagsskyddad.

  I andra sammanhang brukar lagen även sägas vara ett av fundamenten i ett demokratiskt sammhälle och civilisation.

 5. 6 Torbjörn Larsson, OM

  De nya medierna kräver mindre resurser, är snabbare och mer pervasiva, både vad gäller att ta upp information (något som Gräslund berör) och att sprida densamma. Man kan alltså sympatisera med att uppmärksamheten riktas mot dem, särskilt om de som nu medför kvalitativa skillnader vad gäller kränkningar.

  Jag har naivt yttterst svårt att förstå att kränkningar innefattas i, eller inskränker, yttrandefrihet. Nu kan ju vissa debatter med mera upplevas som kränkande av någondera parten, men det torde vara lätt att se om åsyftan var enbart kränkning eller inte. (Men jag ska vid tillfälle läsa referensen, få se om den bringar klarhet i vad som naivt torde vara en tämligen enkel gränsdragning.)

  “Kränkningar sker även i gammalmedia och deras straff är sällan kännbara.”

  Min hypotes, stödd av debattartikeln till exempel, är att kränkningar är frekventare i nya media. Men för all del, ge gärna några exempel på kränkningar av privatpersoner i äldre media – kan i skrivande stund inte påminna mig några.

  “Eftersom han beklagar att det bara kostar 2000 kr för en utgivningsbevis utgår jag att han vill göra det dyrare”

  Parsimoniskt är att anta att han menar det han uttryckligen säger sig vilja, vilket är att “införa en generell straffsanktionerad bestämmelse som skydd.” Förmodligen skulle man därmed kunna minska kostnaden för utgivningsbevis, om den (det vill säga dess storlek) var ett led i ett tidigare mer generellt försök att förhindra såna kränkningar, något som artikeln tyvärr inte verkar reda ut.

 6. 7 Stoffe

  “Det ska bli svårare för elaka människor att säga dumma saker. Så långt kan jag väl hålla med.”

  Så…. vem bestämmer vem som är elak, och vad som är en dum sak att säga?

  Censur är aldrig lösningen. Det enda vi kan göra mot elaka människor som säger dumma saker är att låta dem säga det och sen bemöta dem.

  Om jag tycker Göran Gräslund är elak och säger en dum sak när han vill försöka censurera internet, får jag censurera honom då? Eller är det han som får censurera mig för att jag säger att han är elak och säger dumma saker?

  Vad som behövs är MER yttrandefrihet, inte mindre.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: