Copright, kommunikation och kultur

12Mar09

Copyriot uppmärksammar att “Kungliga Biblioteket ser sig nödgade att sluta erbjuda besökarna trådlöst internet, på grund av IPRED-lagen som träder i kraft 1 april!”

Avsikten med upphovsrättslagen är att balansera upphovsmännens behov av skydd mot användarens behov av tillgång. Därför kombineras lagen med rimliga undantag och begränsningar för det allmänna bästa. IPRED är inte upphovsrätten utan det handlar om Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (genomförande av direktiv 2004/48/EG). Men oron inför det ansvar som skapas genom IPRED börjar skapa negativa konsekvenser för kommunikation och kultur. I Ds 2007:19 (s. 114) en av utredningarna som ligger till grund för implementeringen av direktivet står det:

Enligt artikel 3 skall medlemsstaterna föreskriva om nödvändiga åtgärder, förfaranden och sanktioner för att skydda de immateriella rättigheter som omfattas av direktivet. Dessa åtgärder, förfaranden och sanktioner skall vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller dyra och inte orsaka onödiga dröjsmål. De skall också vara effektiva, proportionerliga och avskräckande. Vidare skall de tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer och så att missbruk undviks. (Ds 2007:19 s. 114)

Men eftersom IPRED inte handlar om upphovsrättens balans utan enbart de sanktioner som rättighetsinnehavaren har så finns ingen fokus på snedvridning i kommunikation och kultur som IPRED skapar.

Att KB agerar som de gör är ett uttryck av rädsla. Deras handlande är inte helt överdrivet men det är beklagligt att vi inte vågar utnyttja den kommunikationsteknologi vi har tillgång till.

Uppdaterad 16/3: KB dementerar att de ska stänga sina trådlösa nät.

Advertisements


No Responses Yet to “Copright, kommunikation och kultur”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: