Ingen gladje över FRA

04Mar09

Kritik mot FRA fortsätter att komma fram från alla håll. Vissa menar att det kränker integriteten medans andra hävdar att den inte räcker till för att uppfylla sitt syfte. DN presenterar några axploxk ur de intressanta klagomålen som har framkommit från remissinstanserna:

Flera remissinstanser är kritiska till att tillståndsgivningen ska skötas av en specialdomstol med bara en domare, en part (FRA) och utan möjlighet att överklaga besluten. (Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Sverige Advokatsamfund & Hovrätten över Skåne och Blekinge)

Samtidigt är andra myndigheter (SÄPO) missnöjda över att de inte kommer att kunna använda sig av signalspaning. Inspektionen för strategiska produkter, Tullverket & Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden menar att de inte kommer att kunna arbeta effektivt utan tillgång till FRAs signalspaning. Enligt Försvarets forskningsinstitut indikerar förslaget “en lägre ambitionsnivå när det gäller IT-relaterade hot, massförstörelsevapen och svenska soldaters säkerhet i insatsområden.”

– Professor Dennis Töllborg: nya förslaget är dumt och borde slängas i papperskorgen. Han menar att en domstol inte kan bestämma var underrättelseorgan ska leta efter, då missar man händelser som terrorattentaten i London och Madrid.

PTS & .SE menar att förslaget innebär att även svenska medborgare kommer att oavsiktligt avlyssnas på grund av teknikens villkor.

TeliaSonera, Telenor, ComHem och Hi3G Acess skriver ”Konsekvensen för svenskt vidkommande är minskade IT-investeringar, tappad transittrafik och en internationellt försämrad position för den svenska IT-branschen.”

Datainspektionen och Sveriges Advokatsamfund ifrågasätter att den myndighet som ska kontrollera signalspaningen föreslås få dubbla roller, som övervakare men också som den myndighet som ska föra över information till FRA från teleoperatörerna

Som jag har tidigare skrivit har Journalistförbundet och Tidningsutgivarna uttryckt sin oro för medlarskyddet och sekrettess: ”Att skydda sina källor är en grundstadgad plikt för journalister, inte ett privilegium. Den skyldigheten omöjliggörs genom nuvarande konstruktion av lagförslaget, Journalister görs därmed till medbrottslingar eftersom de aldrig kan veta när och om ett samtal inhämtats eller ej.” Även Justitiekanslern uttrycker samma oro.

Som sagt det verkar inte vara många som är nöjda med förslaget men det handlar inte om att skydda medborgarna genom att inte anta lagen utan snarare att finslipa förslaget.

Advertisements


No Responses Yet to “Ingen gladje över FRA”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: