Vad är sanning online: FRA & retorik

01Mar09

Ett av de viktigaste sätten att vinna en debatt är att kontrollera den “moraliska höglandet” och argumentera från “sanning” – denna metod fungerar även om det man påstår är osant. Just nu pågår ett intressant försök att smutskasta sina motståndare för att erövra sanningen i FRA debatten.

I DN idag (1 mars 2009) skriver man att FRA-motståndet är driven av avlönade opinionsbildare och PR-byråer. Genom att skriva detta insinuerar man att den folkliga stödet och blogbävningen är enbart en grupp vilseledda okunniga människor som utnyttjas i högre syfte. StoppaFRAlagen.nu skriver:

– Det största felet artikeln gör är att den underskattar kraften hos enskilda människor som agerar mot samma mål, säger Mikael Nilsson på stoppaFRAlagen.nu. DN visar att man helt saknar förståelse för deltagarkultur, och ser konspirationer där inga sådana finns.

– Vi bakom stoppaFRAlagen.nu har inte fått en krona i ersättning för vårt arbete, säger Mikael Nilsson. Vi har arbetat ideellt, och dessutom tagit pengar ur egen ficka för att driva vår verksamhet. Med ett undantag: vi fick pengar av en privatperson – som bett att få vara anonym – som bekostade en annons i DN den 11 juni.

stoppaFRAlagen.nu har agerat på eget initiativ. Ingen PR-byrå eller PR-konsult har varit inblandad i någon del av processen. DN-annonsen formgavs av Emma, som driver bloggen opassande.

– Annonstexten skrev vi själva, med stöd av andra engagerade motståndare som Anna Troberg, Christian Engström och Oscar Swartz. Våra debattartiklar har vi också skrivit själva, säger Mikael Nilsson. Hemsidan snickrades ihop av mig. Loggan är Emmas verk. Hostingen betalade jag själv. Detta upplystes DN också om i intervjun inför dagens artikel.

– Bilden av ett toppstyrt FRA-motstånd må te sig lockande men är långt från verkligheten. Särskilt orättvis är den mot alla de engagerade medborgare som genom bloggar, demonstrationer, kontakt med politiker och på andra sätt kämpat mot FRA:s massavlyssning.

…Och för den som till äventyrs skulle intressera sig för själva sakfrågan rekommenderas Riksdag & Departements genomgång av de nyss inkomna remissvaren: Underkänt för FRA-förslag .

Genom att inte vara helt beroende av etablerad papers, radio och tv media kan alla grupper vara med och argumentera för sin sak. Detta gör det enormt mycket svårare för en enskild intressegrupp att kontrollera och dominera debatten och förklara vad sanningen är. Naturligtvis lägger detta en mycket högre ansvar på läsaren att läsa kritiskt.

Intesifier skriver en intressant dissektion över DNs artikel.

Advertisements


One Response to “Vad är sanning online: FRA & retorik”


  1. 1 FRA-motståndet är en konspiration! « infallsvinkel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: