Tidningsutgivarna & Journalistförbundet mot FRA

23Feb09

Tidningsutgivarna & journalistförbundet tar up ett intressant perspektiv på FRA debatten i sin opinion på DN 18 februari. Att övervaka all kommunikation för att hitta vissa lagvidriga yttranden innebär en klar försämring för de som behöver anonymitet i sitt arbete:

Problemet är detsamma för alla grupper i samhället som har lagstadgad tystnadsplikt gentemot sina källor eller klienter. Det gäller till exempel advokater, präster och läkare. Promemorian nämner bara att upptagning eller uppteckning omgående ska förstöras om innehållet avser uppgifter som lämnats under bikt eller själavård. Dock med tillägget att detta inte gäller om det finns synnerliga skäl till att behandla dem.

Läs hela opinionen här.

Advertisements


No Responses Yet to “Tidningsutgivarna & Journalistförbundet mot FRA”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: