Det sårbara IT-samhället

21Feb09

Välkommen till kursen “Det sårbara IT-samhället” (TIG084) som ges på IT Universitetet vid Göteborgs Universitet med början hösten 2009. Tanken med kursen är att diskutera teknologi och samhälle. Här är en klipp från kursplanen:

Målet med kursen är att öka vår förståelse för den sårbarhet informationsteknologins centrala samhällsroll innebär. Inom kursen ram hålls seminarier kring relationen mellan informationsteknologi och samhälle. Under seminarierna presenteras och diskuteras olika användningar av informationsteknologi samt hur denna användning påverkar individer, organisationer och samhälle. Kursen ger kunskaper om: informationsteknologins roll, ansvarsfrågor, determinism och fri vilja. Teori varvas med samtida tillämpade studier på informationsteknologin sårbarhet, till exempel, effekterna av nya kommunikationsmönster, artefaktens roll och livscykel, Internets roll som samhällsförändrare. Syftet med kursen är att vidga förståelsen för den dynamiska roll som informationsteknologi spelar i dagens samhälle.

Anledningen till att vi väljer att hålla kursen är att vi är en grupp teknologilärare som vill väcka uppmärksamhet och diskussion kring den teknologi som vi använder oss av och är beroende av. Det handlar inte om att vi vill klaga på teknologi men snarare öka vår förståelse för hur den påverkar våra liv. Hoppas att ni blir intresserade och följer denna blog och väljer att delta i vår kurs.

Advertisements


No Responses Yet to “Det sårbara IT-samhället”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: